-
Bezkovová keramická zubná náhrada E.max Ceram je nízkotavná sklokeramika
z nano-fluorapatinu.

-
-Je zhotovovaná pomocou lisovacej technológie a/alebo počítačom, riadeným technológiami CAD/CAM. Vďaka optimálnej kombinácií nízkej teploty vypaľovania (750°C) a koeficientov teplotnej rozpínavosti 9,5x10-6K-1
sa materiál hodí k vrstveniu konštrukcií zo sklokeramiky a oxidkeramiky. V prípade záujmu zaisťujeme
zhotovovanie konštrukcie oxidu zirkónia.

-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
IPS E.MAX PRESS

E.max Press je sklokeramický polotovar z kremičitanu litného pre technológiu lisovania.

Výhody:
• dva stupne opacity: stredná (MO) a vysoká opacita (HO)
• jednoduchá farebná reprodukcia a prirodzená estetická nezávislá od farby preparovaného zuba
• vysoké pevnostné hodnoty 400 MPa
• bežné cementovanie
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
E.Max systém

Dá sa povedať, že všetky materiály tohto systému sú „jedinečné“. Sú ľahko rozpoznateľné ich vynikajúcimi vlastnosťami ako aj výnimočnou mnohostrannosťou a flexibilitou, pričom výsledný efekt vyniká maximálnou estetikou. Komponenty pre PRESS techniku obsahujú vysokoestetické sklo-keramické E.max Press ingoty
a sklo-keramické E.max ZirPress ingoty na presovanie cez vyfrézovanú zirkon-oxidovú konštrukciu.
-
Pre CAD/CAM technológiu sú dostupné dva typy materiálov v závislosti od požiadaviek prípadu. Inovované E.max CAD sklo-keramické bločky alebo vysokopevný zirkónium oxid E.max ZirCAD. E.max systém ďalej obsahuje nano-fluorapatitový fazetovací materiál IPS e.max Ceram, ktorý je použiteľný pre fazetovanie všetkých E.max komponentov ako pre sklo-keramiku, tak aj pre zirkonium oxid. Výhodou tohto systému
je jednoduchá štandardná schéma, ktorá ponúka vášmu stomatológovi a jeho pacientom náhrady
s maximálnou individualitou a prirodzeným efektom.
    Výhody E.Max:
• všeobecný postup vrstvenia ako na sklokeramiku translucentnej vo farbe zuba, tak aj na menej svetlopriepustné konštrukcie z oxidu zirkónia
• nano-fluorapatit pre vysoko estetické vlastnosti
• jednotné složenie materiálu
• dobrá väzba na oxid zirkónia
• vysoká svetelná vodivosť pri súčasne vysokej fluorescencií.

-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-