-
SÍDLO NAŠICH AMBULANCIÍ a spôsob kde a ako ako nás nájdete...
-
-

    STARZYK s.r.o.
NZZ Zubná ambulancia
v budove POLYS, na adrese M. R. Štefánika 14
942 01 Šurany, okres Nové Zámky, SR
-
Šurany sa nachádzajú 12km na sever
od Nových Zámkov v Nitrianskom kraji.
Ulica M. R. Štefánika je v centre mesta
pri Námestí hrdinov.
-


Budova s názvom POLYS sa nachádza
na námestí v Šuranoch na ulici M. R. Štefánika.