-
Systémom pravidelných prehliadok, pravidelnou lokálnou fluoridáciou, profylaktickou defokalizáciou systémom Air Polishing®, minimálne invazívnym mikropreparačným prístupom
do kariézneho ložiska metódou Air Abrasion® využívaním špičkových výplňových materiálov
o renomovaných svetových výrobcov dosahujeme výrazné zníženie kazovosti chrupu
u našich pacientov.


Pečatenie zubov - preventívne výplne
Pečatenie fisúr a jamiek skloviny patria medzi preventívne výplne, ktoré redukujú výskyt zubného kazu
v ryhách žuvacích plôch a v jamkách skloviny o cca 72 %. Podstata tejto metódy je aplikácia špeciálnych plastických materiálov, pečatidiel do fisúr a jamôk. Spomínané materiály po stuhnutí uzavrú ryhu a jamku
a zabránia tak vzniku zubného kazu. Pečatenie je najúčinnejšie ihneď po prerezaní zuba, alebo do 6 mesiacov od prerezania zuba.
-
Ak berieme do úvahy fakt, že deti nevykonávajú dokonalú hygienu dutiny ústnej, čo je i pre dospelých ťažká úloha, uvedomíme si, že pečatenie zubov spĺňa dôležitú funkciu spolu s ďalšími preventívnymi metódami v eliminácii zubného kazu na minimum.
-
Pečatenie zubov u detí má v nemalej miere aj psychologický efekt, dieťa v ordinácií zažije bezbolestné ošetrenie.    Preventívnu prehliadku sú povinný absolvovať
každý rok bez ohľadu na to, či majú ťažkosti
s chrupom alebo nie.

-
V prípade, že pacient preventívnu prehliadku
neabsolvuje v určenom čase, v ďalšom roku poisťovne
uhrádzajú len akútne ošetrenie.
Preventívne prehliadky sa odporúčajú už u detí od
jedného roku, aby sa rodičia oboznámili so správnou
výživou u detí a následnou hygienou dutiny ústnej,
čím sa včas zachytia nedostatky, ktoré sa v rodinách
touto neznalosťou dedia. Rodič príde s dieťaťom
do ambulancie, kedy ho nič nebolí, nemá z toho
traumatizujúci zážitok, ale naopak, získa správne
informácie ako predísť zubnému ochoreniu svojho
dieťaťa.
-

-
Preventívna prehliadka

• dieťa - od 1 do 3 rokov (raz za 6 mesiacov)
• dieťa - od 3 do 18 rokov (raz za 6 mesiacov)
• dospelý - od 18 rokov (raz ročne)
• počas tehotenstva - 2x (na začiatku 1. a 3. trimestra)