-
Úlohou protetickej stomatológie je náhrada strateného zuba resp. zubov a ich doplnenie
do funkčne a esteticky vyhovujúceho celku.

-
Dôležité je uspokojiť nároky našich klientov v čo najkratšom čase a čo najširším portfóliom produktov a služieb. Úzka spolupráca s technikmi zubného laboratória JAS-Star, sídliaceho v spoločných priestoroch
so zubnou ambulanciou umožňuje vyhotovenie zubných náhrad vo veľmi krátkom čase, nakoľko zubné laboratórium zhotovuje všetky výrobky exkluzívne len pre našu ambulanciu.
-
Bezprostredný kontakt našich zubných technikov s lekárom a jeho pacientmi je zárukou vysokej kvality protetických prác.
-
Naša každodenná prax dokazuje, že obrovskou výhodou je schopnosť vyhotoviť protetické náhrady nadštandardne do 24 aleb 48 alebo 72 hodín po vzájomnej dohode s pacientom.

Využívame najnovšie technológie. Príkladom je systém pružných bez kovových parciálnych snímateľných protéz FLEXITE®. Našim pacientom vieme ponúknuť širokú paletu riešení vrátane vyhotovenia zásuvných spojov v konštrukcii čiastočne snímateľných náhrad či sklených pilierov pri protetickom riešení anatomicky nevhodných pomerov.
-
Z fixných protetických prác sú samozrejmosťou celo keramické kovokeramické korunky a mostíky využitím keramiky NORITAKE®, fazetové korunky a mostíky, všetky s možnosťou využitia sklených pilierov ZX-27®.

    Snímateľné protetické práce:
• horná a dolná totálna náhrada
• parciálne náhrady s využitím zásuvných spojov
• parciálne náhrady kotvené na implantátoch


Fixné protetické práce:
• korunky: kovokoremické, celokeramické, fazetové
• fixné mostíky: kovokeramické, celokeramické a fazetové
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
Pri protetickom riešení anatomicky nevhodných pomerov v dutine ústnej využívame sklené piliere
alebo implantáty.
-