-
RTG a CT prístroj PaX - Flex 3D od firmy VATECH.
-
Prístroj používa vyspelý proces digitálneho zobrazovania, ktoré umožňuje výrazne efektívnejšiu diagnózu ucelenou správou informácií so zdieľanými obrazovými informáciami.
-
Je vybavený najmodernejšou technológiou
CT senzoru, ktorý sníma 3D röntgenové obrazy pomocou počítačovej tomografie.

Funkcie RTG a CT diagnostického zariadenia PaX - Flex 3D:

• spája panoramatické, jednorazové kefalometrické a CT zobrazovanie do jediného systému a umožňuje jednoduché získavanie vysoko kvalitné digitálne snímky
• veľkosť zorného pola pri CT snímkach je 8cm x 5cm
• disponuje systémom 3 v 1, ktorý poskytuje všetky potrebné dentálne snímky pre diagnózu
• obsahuje funkcie redukcie kovov, ktoré minimalizujú vplyv kovových artefaktov a umožňuje tak získavať omnoho zreteľnejšie snímky
• výrazne znížuje expozičné dávky v porovnaní s univerzálnymi CR röntgenovými systémami
• program pre 3D zobrazenie Ez3D plus podporuje presnú analýzu a diagnózu pomocou 3D obrazu
• podporuje celú radu režimov snímania pre dentálnu diagnózu a liečbu, ako sú napr. implantáty
• je možnosť si u nás vyhotovené snímky odniesť so sebou na CD nosičoch na ktorých je priamo spúšťací program na prezeranie a vyhodnocovanie CT snímky
-

-
LED DIÓDOVÝ LASER

Pozitívny prínos laserov v stomatológii je dnes už nepopierateľný. Pri zákrokoch na mäkkých tkanivách lasery umožňujú pracovať presne a s minimálnym alebo žiadnym krvácaním. Pri zákrokoch na tvrdých tkanivách nedochádza – na rozdiel od vysokoobrátkových vŕtačiek – k vzniku vibrácií a vysokej teplotu ani k následným mikroskopickým prasklinám skloviny. Lasery majú okrem iných pozitívnych vlastností aj antibakteriálny účinok. Efekt bežných laserov na dentálne štruktúry je v prvom rade vždy fototermický, čo znamená, že laserová energia sa absorbuje a premieňa na teplo, ktoré pôsobí na tkanivo. Pri teplote 100 °C dôjde k odpareniu vody vnútri bunky, ale aj v medzibunkovom priestore, čo vysvetľuje účinok laseru na tvrdé a mäkké tkanivá.
-
Klinické použitie lasera
Laserový prístroj má veľmi variabilný efekt a je použiteľný na ošetrenie tvrdých zubných tkanív, ako aj kostí a mäkkých tkanív ústnej dutiny. Táto schopnosť je daná možnosťou variabilného nastavenia parametrov lasera. Efekt prístroja sa z pohľadu pacienta prejavuje predovšetkým bezbolestivosťou zákroku aj bez použitia klasickej formy znecitlivenia. Je možné ho efektívne používať v nasledujúcom spektre stomatologických indikácií:
• prevencia a profesionálna ústna hygiena
• ošetrenie kazov a koreňových kanálikov
• parodontológia
• chirurgia
• implantológia
• protetika   
Diagnostické zariadenie PaX - Flex 3D
-


LED diódový laser KaVo